O programie

O programie "Zdrowa wątroba"

Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnychh opracowało ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą “Zdrowa Wątroba”. Program realizowany pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Celami programu są: edukacja, zapobieganie rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, oraz bezpłatna diagnostyka WZW typu C. Celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.

Celem programu "Zdrowa wątroba" jest:

  • podniesienie świadomości zdrowotnej poprzez edukację w zakresie przewlekłych chorób wątroby i zapobiegnie im, w tym szczególnie na tle zakażeń HBV i HCV,
  • dyskusja w gronie ekspertów i decydentów na temat możliwych działań w profilaktyce chorób wątroby;- wsparcie badań przesiewowych w kierunku HCV.

Choroby wątroby, szczególnie przewlekłe, są istotnym obszarem zdrowia publicznego zarówno ze względów społecznych jak i konsekwencji ich późnych powikłań.

Szacuje się, że w Polsce na przewlekłe choroby wątroby choruje 308–422 tys. osób, natomiast każdego roku z ich powodu umiera ok 6-7 tys. osób. Większość przypadków przewlekłych chorób wątroby spowodowana jest nieprawidłową dietą oraz zakażeniem HCV i HBV. W Polsce umieralność z powodu przewlekłych chorób wątroby utrzymuje się na stałym poziomie i najczęściej spowodowana jest alkoholową chorobą wątroby. Zakłada się, że przyczyną ok. 1/3 z tej liczby zgonów jest alkoholowa choroba wątroby, z możliwym współistniejącym zakażeniem HCV. Śmiertelność z powodu przewlekłych chorób wątroby w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższa wśród mężczyzn niż kobiet.

69 Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHO) w dn. 28 maja 2016 zatwierdziło globalną strategie zwalczania wszystkich wirusowych zapaleń wątroby (wzw), której celem jest eliminacja wirusowych zapaleń wątroby jako zagrożenia dla zdrowia publicznego do 2030 roku. Przyjęto również plan zwalczania wzw w sektorze zdrowia w krajach Regionu Europejskiego WHO (ograniczenie transmisji wzw; zmniejszenie zapadalności na wzw i ich następstwa, zapewnienie równego dostępu do diagnostyki i opieki medycznej). Jedna z 5 kluczowych obszarów interwencji jest wykrywanie zakażeń oraz ich leczenie. W Polsce podobny dokument nie został jeszcze opracowany, jednak w ostatnich latach wiodące instytucje publiczne realizowały zadania związane z edukacją i diagnostyką WZW (NIZP oraz GIS).

Ulotka programu "Zdrowa wątroba"