Choroby zakaźne

Przewlekłe zakaźne choroby wątroby

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby jest trwającą ponad 6 miesięcy chorobą wątroby wyróżniającą się zmianami o charakterze martwiczo-zapalnym wywołanymi przetrwałym (w następstwie ostrego zakażenia) zakażeniem wirusowym. Przyczyną ostrego zapalenia wątroby są wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C, D oraz E, natomiast zakażenie przewlekłe (trwające powyżej 6 miesięcy) jest spowodowane przetrwałym zakażeniem wirusami typu B oraz C. Do przewlekłych chorób wątroby o etiologii zakaźnej zalicza się zatem przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (pWZW B) wywołane wirusem HBV (ang. hepatitis B virus) oraz przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (pWZW C) wywołane wirusem HCV (ang. hepatitis C virus, (Rysunek 1) [2–5]. Ponadto szacuje się, że za ok. 20–40% wszystkich przewlekłych chorób wątroby odpowiada wirus HCV. Pozostałe przewlekłe choroby wątroby o etiologii innej niż zakaźna przedstawiono poniżej.

Najpoważniejszym skutkiem przewlekłych chorób wątroby jest jej marskość, która stanowi końcowe stadium wielu chorób wątroby. Marskość wątroby jest stanem, w którym w następstwie uogólnionego uszkodzenia miąższu wątroby dochodzi do jej włóknienia i zmiany właściwej struktury narządu w guzki regeneracyjnie, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń czynności wątroby. Marskość wątroby z kolei, może być t przyczyną rozwoju raka wątrobowokomórkowego i zwiększa ryzyko zgonu chorego.

Ulotka programu "Zdrowa wątroba"